Združenje Radiologov Slovenije
Slovenian Association of Radiology

Združenje radiologov SlovenijePolno ime združenja se glasi: Slovensko zdravniško društvo – Združenje radiologov Slovenije

Skrajšano ime združenja se glasi: Združenje radiologov Slovenije ZRS.

Za mednarodno sodelovanje se uporablja prevod v angleščino skupaj s slovenskim izvirnikom in se v angleškem jeziku glasi:
Slovenian Medical Association, Slovensko zdravniško društvo
Slovenian Association of Radiology, Združenje radiologov Slovenije

Sedež združenja je na naslovu:
Komenskega 4
SI-1000 Ljubljana
Slovenija

Operativni kraj delovanja na naslovu:
Klinični inštitut za radiologijo
Zaloška c. 7
SI - 1525 Ljubljana
Slovenija


Združenje radiologov Slovenije SZD ( v nadaljevanju: Združenje) je pravno organizacijsko oblikovano kot organizacijska enota Zveze društev z imenom 'Slovensko zdravniško društvo', Ljubljana Komenskega 4, ki vsebinsko predstavlja neodvisno in samostojno strokovno enoto Slovenskega zdravniškega društva (v nadaljevanju SZD).

Predsednica združenja:
doc.dr.Maja Marolt Mušič, dr.med.
specialist radiologije

Podpredsednik:
doc.dr.Vladka Salapura, dr.med.
specialist radiologije

Tajnik:
Katja Limpel Novak, dr.med.
specialist radiologije

Blagajnik:
Primož Gregorič, dr.med.
specialist radiologije

Sekretar:
Renata Lučić
Gsm: 00386 40 358 205
E-mail: zdruzenje.radiologov.si@gmail.com

Informacije
Zveza društev - Slovensko zdravniško društvo
Dunajska cesta 162
1000 Ljubljana
Slovenija

Davčna št: SI21976562