Združenje radiologov Slovenije

Polno ime združenja se glasi: Slovensko zdravniško društvo – Združenje radiologov Slovenije

Skrajšano ime združenja se glasi: Združenje radiologov Slovenije ZRS.

Za mednarodno sodelovanje se uporablja prevod v angleščino skupaj s slovenskim izvirnikom in se v angleškem jeziku glasi:
Slovenian Medical Association, Slovensko zdravniško društvo
Slovenian Association of Radiology, Združenje radiologov Slovenije

Sedež združenja je na naslovu:
Dunajska cesta 162
SI-1000 Ljubljana
Slovenija

Operativni kraj delovanja na naslovu:
Klinični inštitut za radiologijo
Zaloška c. 7
SI - 1525 Ljubljana
Slovenija


Združenje radiologov Slovenije SZD ( v nadaljevanju: Združenje) je pravno organizacijsko oblikovano kot organizacijska enota Zveze društev z imenom 'Slovensko zdravniško društvo', Zaloška c. 7, ki vsebinsko predstavlja neodvisno in samostojno strokovno enoto Slovenskega zdravniškega društva (v nadaljevanju SZD).

Predsednica združenja:
  • izr.prof.dr. Vladka Salapura, dr.med., specialist radiologije

Podpredsednik:
  • doc. dr. Žiga Snoj, dr. med., specialist radiologije

Tajnik:
  • doc. dr. Domen Plut, dr.med.

Blagajnik:
  • Limpel Novak Ana Katarina, dr.med.

Nadzorni odbor:
  • dr. Dežman Rok, dr.med.
  • asist. dr. Breznik Silva, dr.med.
  • doc. dr. Marolt Mušič Maja, dr.med.

Upravni odbor:
  • asist. dr. Kavčič Pavel, dr.med.
  • prof. dr. Katarina Šurlan Popović, dr.med.
  • asist. dr. Slavojka Ponorac, dr.med.


E-mail: zdruzenje.radiologov.si@gmail.com

© 2024 Združenje Radiologov Slovenije. Vse pravice pridržane.