Združenje Radiologov Slovenije
Slovenian Association of Radiology

Zgodovina Združenja, ki jo je spisal prof. Pavčnik.zgodovina_zdruzenja_05_02_2009.doc