Združenje Radiologov Slovenije
Slovenian Association of Radiology

Zapisnik sestanka upravnega in nadzornega odbora Združenja radiologov SlovenijeZapisnik UO NO 3.mar 2008