WEBINAR - SLIKOVNA DIAGNOSTIKA HEPATOBILIARNEGA SISTEMA


Spoštovani,

 V zadnjih letih so sestanki sekcije za abdominalno radiologijo ZRS postali redna oblika strokovnega izpopolnjevanja.

V času epidemije, ko smo bili primorani prilagoditi naše osebno in profesionalno življenje in je izobraževanje  okrnjeno, so webinarji dobrodošla oblika izobraževanj.
 

Abdominalna sekcija Združenja radiologov Slovenije, v sodelovanju s Katedro za radiologijo MF Ljubljana organizira webinar srečanje z naslovom »Slikovna diagnostika hepatobiliarnega trakta« (priloga: Program srečanja).  

Srečanje bo potekalo 26. in 27. novembra 2020, v popoldanskem času in je namenjeno specializantom in specialistom radiologije ter drugih vej medicine.
 
Kotizacije ni. Srečanje je prijavljeno na SZD.

Vašo udeležbo sporočite na mail: nusa.tomsic@siol.net     

Za prijavo na webinar potrebujete Webex program.


Vljudno vabljeni!

 
V imenu organizacijskega in strokovnega odbora

izr. prof. dr. Peter Popovič, dr.med

predsednik sekcije za abdominalno radiologijo, ZRS


© 2024 Združenje Radiologov Slovenije. Vse pravice pridržane.