Združenje Radiologov Slovenije
Slovenian Association of Radiology

Večerja v restavraciji Kolariks7. 3. 2008 ob 19.30 bo večerja v restavraciji Kolariks (naslov je zabeležen v spodnjem delu sporočila).

Udeležbo sporočite na e-naslov katarina.mate@gmail.com, najkasneje do ponedeljka, 23. 2. 2008.