INTERVENCIJSKA ONKOLOGIJA JETER


 Spoštovani,

Abdominalna sekcija Združenja radiologov Slovenije, v sodelovanju s Katedro za radiologijo MF Ljubljana organizira webinar srečanje z naslovom »Intervencijska onkologija jeter – diagnostične in terapevtske perkutane metode« (priloga: Program srečanja).  

Srečanje bo potekalo 16. in 17. december 2020, v popoldanskem času in je namenjeno specializantom in specialistom radiologije ter drugih vej medicine.

Kotizacije ni. Srečanje je prijavljeno na ZZS.
Vašo udeležbo sporočite na mail: nusa.tomsic@siol.net    


Vljudno vabljeni!

V imenu organizacijskega in strokovnega odbora
Izr. prof. dr. Peter Popovič, dr.med
predsednik sekcije za abdominalno radiologijo, ZRS   
© 2024 Združenje Radiologov Slovenije. Vse pravice pridržane.