Združenje Radiologov Slovenije
Slovenian Association of Radiology

1. evropski dan rentgena