Združenje Radiologov Slovenije
Slovenian Association of Radiology

Novice

Priprava pacienta na rentgensko preiskavo z jodnim kontrastnim sredstvom

Priprava bolnika na kontrastno preiskavo, Navodila za radiologa

Zapisnik sestanka upravnega in nadzornega odbora Združenja radiologov Slovenije

Zapisnik UO NO 3.mar 2008