Združenje Radiologov Slovenije
Slovenian Association of Radiology

Namen in nalogeNamen ustanovitve združenja je prostovoljno, samostojno, strokovno, stanovsko, nestrankarsko, neprofitno združevanje fizičnih oseb, to je predvsem zdravnikov specialistov radiologov in specializantov radiologije, ki se združujejo zaradi skupnih interesov.

Združenje deluje v javnem interesu, kar dokazuje s statusom podeljenim krovni organizaciji, to je Slovenskemu zdravniškemu društvu.

Cilji so zlasti:
Ohranjanje vloge in pomena zdravniškega- radiološkega poklica, vloge zdravnikov kot intelektualcev v slovenski in mednarodni družbi ter s tem zagotavljanje največje kakovosti in etike nudenja zdravniških storitev zaupanim bolnikom.
Informacije
Zveza društev SZD
Dalmatinova ulica 10
1000 Ljubljana
Slovenija