Združenje Radiologov Slovenije
Slovenian Association of Radiology


4th

Program


Nagrade
1. nagrada za najboljše predavanje: 10 palični PRENOSNI RAČUNALNIK
2. nagrada za najboljši poster: PHILIPSOV DIGITALNI DIKTAFON
3. nagrada: CORDLESS PRESENTER

DELAVNICE ŽILNEGA ULTRAZVOKA:Boris Brkljačič, Saša Rainer, Viktor Videčnik
Četrtek: od 14.00 – 16.00 ure
Petek: od 14.00 – 16.00 ure
Sobota: od 10.00 – 12.00 ure

HANDS-ON DOPPLER ULTRASOUND WORKSHOPS:
Thursday: from 2 to 4 P.M.
Friday: from 2 to 4 P.M.
Saturday: from 10 to 12.
Četrtek, 9. oktober 2008 - Thursday, October 9, 2008

8:30
OTVORITEV IN POZDRAVNI NAGOVOR / OPENING OF THE CONGRESS AND WELCOME ADDRESSES

TORAKS I / CHEST I
MODERATORJI: Jurij Zalar, Igor Kocijančič, Igor Požek

8:45
Vabljeno predavanje / Invited Lecture
François Laurent
IMAGING OF THE MEDIASTINUM

9:15
Zalar, S. Vadnjal Đonlagić, S. Rudolf, S. Breznik:
PLJUČNI EMBOLIZEM – RADIOLOŠKA DIAGNOSTIKA V UKC MARIBOR/ PULMONARY EMBOLISM - RADIOLOGICAL WORK-UP OF PULMONARY EMBOLISM AT THE UNIVERSITY CLINICAL CENTRE MARIBOR

9:22
Aleksander Marin, Igor Požek, Rok Cesar, Mojca Juvan
POMEN KLINIČNIH KAZALCEV ZA PLJUČNO EMBOLIJO PRI NAPOTITVAH NA CT ANGIOGRAFIJO PLJUČ / THE PRETEST CLINICAL PROBABILITY FOR PULMONARY EMBOLISM AND CT ANGIOGRAPHY

9:29
Primož Caf, Irena Sedonja
POGOSTOST POSAMEZNIH KARAKTERISTIK PLJUČNEGA INFARKTA NA CT SLIKAH / PULMONARY INFARCTION: FREQUENCY OF SEVERAL CHARACTERISTICS ON CT PICTURES

9:36
Amra Djerzić, Igor Kocijančič
POMEN PREDOPERATIVNE ULTRAZVOČNE PREISKAVE PLEVRALNEGA PROSTORA PRI POTRDITVI STADIJA PRI BOLNIKIH Z OPERABILNIM KARCINOMOM PLJUČ/ SIGNIFICANCE OF PREOPERATIVE ASSESSMENT OF PLEURAL SPACE IN PREOPERATIVE STAGING IN PATIENTS WITH OPERABLE LUNG CANCER

9:43
Marija Dolenšek, Tanja Bavčar Vodovnik
RADIOLOŠKA OBRAVNAVA MAJHNIH PLJUČNIH NODULOV / RADIOLOGICAL MANAGEMENT OF SMALL PULMONARY NODULES

TORAKS II / CHEST II
MODERATORJI: Sabina Vadnjal Đonlagić, Rok Cesar, Ksenija Kocijančič

9:50
Mojca Juvan-Žavbi, Igor Požek, Aleš Rozman, Rok Cesar
VLOGA ZDRUŽENE PET/CT PREISKAVE PRI SLIKOVNI DIAGNOSTIKI BOLNIKOV S PLJUČNIM RAKOM / THE ROLE OF INTEGRATED PET/CT IN THE IMAGING OF PATIENTS WITH LUNG CANCER

9:57
K Ksenija Kocijancic, Igor Kocijancic
ULTRASONOGRAPHY OF PLEURAL SPACE IN HEALTHY CHILDREN

10:04
Helena Vogel, Matija Tomšič; Marija Dolenšek, Marjeta Terčelj
WEGENERJEVA GRANULOMATOZA - prikaz primera (WEGENERS GRANULOMATOSIS -a case report)

10:11
Petra Polajner, Pavle Berden, Marija Dolenšek
DIAGNOSTICIRANJE IN ZDRAVLJENJE PLJUČNIH ARTERIOVENSKIH MALFORMACIJ (PAVM) NA KIR KC LJUBLJANA - ANALIZA TREH PRIMEROV

10:18
Odmor za kavo / Coffee break
Pokrovitelj / sponsored by ZDRUŽENJE RADIOLOGOV SLOVENIJE / SLOVENIAN ASSOCIATION OF RADIOLOGY

KARDIO / CARDIAC
MODERATORJI: Borut Marinček, Pavel Berden, Branko Cvetičanin

10:33
Vabljeno predavanje / Invited Lecture
Borut Marincek
CARDIAC IMAGING: RECENT ADVANCES

11:13
Simona Lavre
CT KORONAROGRAFIJA- UMESTITEV V KLINIČNO POT DIAGNOSTIKE KORONARNE BOLEZNI V SLOVENIJI / MSCT CORONAROGRAPHY - PLACED IN THE DIAGNOSTIC ALGORITHM OF CORONARY ARTERY DISEASE IN SLOVENIA

11:20
Simona Lavre
CT SRCA NA 64- REZINSKEM APARATU V SPLOŠNI BOLNIŠNICI - NAŠE IZKUŠNJE / 64- SLICE CT CORONAROGRAPHY IN A SMALL COMMUNITY HOSPITAL- OUR EXPERIENCE

11:27
Branko Cvetičanin, Nataša Černič Šuligoj, Metka Zorc, Marko Noč, Hrvoje Reschner
CT ANGIOGRAFIJA KORONARNEGA ŽILJA - NOVO DIAGNOSTIČNO ORODJE PRI OBRAVNAVI KORONARNE BOLEZNI - LASTNE IZKUŠNJE / CT CORONARY ANGIOGRAPHY - A NEW DIAGNOSTIC TOOL IN THE TREATMENT OF CORONARY ARTERY DISEASE - OUR EXPERIENCES

11:34
Branko Cvetičanin, Aljoša Kocjančič
CT ANGIOGRAFIJA S TEHNIKO DVOJNE ENERGIJE / CT ANGIOGRAPHY WITH DUAL ENERGY SCANNING

11:41
Šerif Bešlić, Fuad Zukić, Muris Ibralić, Jasmina Karović, Amela Sofić
MULTISLICE CT OF THE HEART

11:48
Simona Lavre
KALCINIRANOST KORONARNIH ARTERIJ - OD KLASIČNIH DEJAVNIKOV TVEGANJA NEODVISNI NAPOVEDNIK KORONARNIH DOGODKOV – UMESTITEV V PREVENTIVNE PROGRAME / CSCS AS AN INDEPENDENT PROGNOSTIC FACTOR FOR THE RISK OF CHD DEATH OR MI- CURRENT RECOMMENDATIONS IN PREVENTIVE PROGRAMS

11:55
Pavel Berden, Tomaž Podnar
ENDOVASKULARNO ZDRAVLJENJE KOARKTACIJE AORTE S STENTI IN STENTGRAFTI / ENDOVASCULAR STENTS AND STENTGRAFTS IN THE MANAGEMENT OF AORTIC COARCTATION

12:02
Pavel Berden, Matjaž Vrtovec
MR PERFUZIJA SRČNE MIŠICE / MYOCARDIAL MR PERFUSION

12:09
-
12:29
Dejan Žontar, Urban Zdešar, Vojko Kanič
OBSEVANOST PACIENTOV PRI KARDIOLOŠKIH INTERVENTNIH POSEGIH / PATIENT DOSES DURING CARDIAC INTERVENTIONS

13:00
KOSILO – LUNCH SYMPOSIUM
Dynamic spiral CT – technique and applications
Martin Deutschmann
Pokrovitelj / sponsored by SIEMENS

13:00
Predstavitev glavnega sponzorja Interexporta-a Sejna soba Cicero
Willy Rose, Agfa
Agfin pogled na celovito povezovanje bolnišničnih informacijskih sistemov

DOJKA / BREST
MODERATORJI: Maksimiljan Kadivec, Tomaž Frangež

14:00
Maksimiljan Kadivec, Kristijana Hertl, Maja Marolt Mušič, Mateja Krajc
DORA – Državni presejalni program za raka dojk / DORA - population based breast cancer screening programme

14:20
Kristjana Hertl, Maja Marolt -Mušič, Maksimiljan Kadivec, Janez Žgajnar, Krešmir Božikov
Ultrazvočni izgled maščobne nekroze po rekonstrukciji dojke z DIEP režnjem (deep inferior epigastric artery perforator flap) / Sonographic features of fat necrosis after DIEP (deep inferior epigastric artery perforator) flap breast reconstruction

14:27
Maja Marolt Mušič, Kristjana Hertl, Maksimiljan Kadivec
Neinvazivne spremembe v dojkah / Non-invasive breast lesions

14:34
Maja Marolt Mušič, Kristjana Hertl, Maksimiljan Kadivec
Naše izkušnje z vakumsko biopsijo dojk / Our experience with Vacuum-assisted Breast Biopsy

SKELET / MUSCULOSKELETAL
MODERATORJI: Vladimir Jevtič, Iain Watt, Marija Kolenc

14:41
Vladimir Jevtič
PRIKAZ PATOLOŠKIH SPREMEMB ROTATORNE MAŠETE IN NESTABILNEGA GLENOHUMERALNEGA SKLEPA Z MAGNETNO RESONANCO / MR IMAGING OF ROTATOR CUFF PATHOLOGY AND SHOULDER INSTABILITY

15:10
Vabljeno predavanje / Invited Lecture
Iris Noebauer
MR IMAGING OF THE BONE MARROW

15:30
Mitja Rupreht, Maja Pirnat, Tomaž Friedrich, Marko Jevšek, Aleš Slanič, Milka Kljaić Dujić, Jože Matela
BOLEČINA V KOLKU – PREGLED NAJPOGOSTEJŠIH VZROKOV IN USTREZNIH RADIOLOŠKIH METOD/HIP PAIN – COMMON CAUSES AND THE ROLE OF DIFFERENT IMAGING METHODS

15:37
Vabljeno predavanje / Invited Lecture
Iain Watt
BASIC ARTHRITIS DIAGNOSIS

16:07
Odmor za kavo / Coffee break
Pokrovitelj / sponsored by FUJIFILM

16:22
Tomaž Friedrich, Maja Pirnat, Milka Klaić Dujić, Marko Jevšek, Matjaž Vogrin, Jože Matela, Mitja Rupreht
SLIKOVNA DIAGNOSTIKA PRI POŠKODBAH V NOGOMETU / IMAGING OF FOOTBALL INJURIES

16:29
Mojca Tomažič, Vanja Kos
VPLIV KORAKOHUMERALNE RAZDALJE NA STOPNJO DEGENERACIJE KITE SUBSKAPULARNE MIŠICE – PRIMERJAVA DVEH DIAGNOSTIČNIH METOD / IMPACT OF CORACOHUMERAL DISTANCE ON SUBSCAPULARIS TENDON – COMPARISON OF TWO DIAGNOSTIC METHODS

16:36
Vabljeno predavanje / Invited Lecture
Iain Watt
PAGET'S DISEASE ANCIENT AND MODERN

17:06
Vabljeno predavanje / Invited Lecture
Iris-M. Nöbauer-Huhmann
SOFT TISSUE TUMORS

17:36
Irena Sedonja, Iztok Starc, Rok Vengust
KOSTNOSKLEPNA TUBERKULOZA – PRIKAZ PRIMERA / OSTEOARTICULAR TUBERCULOSIS – A CASE REPORT

17:43
Damjana Ključevšek, Mojca Tomažič, Anton Kenig
POSEBNOSTI RENTGENSKIH SPREMEMB PRI OTROCIH S KRONIČNIM ARTRITISOM
DISTINCTIVE RADIOLOGIC FEATURES IN CHILDREN ARTHRITIS

17:50
Odmor za kavo / Coffee break
Pokrovitelj / sponsored by ZDRUŽENJE RADIOLOGOV SLOVENIJE / SLOVENIAN ASSOCIATION OF RADIOLOGY

MODERATORJA: Miloš Šurlan, Pavle Berden, Jože Matela

18:10
-
18:50
Vabljeno predavanje / Invited Lecture
Dušan Pavčnik
PREDAVANJE V SPOMIN PROF. OBREZA

19:30
Svečana večerja / Gala Dinner
Pokrovitelj / sponsored by INTEREXPORT


Petek, 10. oktober 2008 - Friday, October 10, 2008

ABDOMEN I
MODERATORJI: Borut Marinček, Breda Jamar, Mojca Glušič

8:00
Vabljeno predavanje / Invited Lecture
Borut Marincek
APPENDICITIS AND MDCT: WHAT WE HAVE LEARNED

8:30
Vabljeno predavanje / Invited Lecture
Breda Jamar
BARIJ – VČERAJ, DANES, JUTRI / BARIUM - YESTERDAY, TODAY, TOMORROW

8:50
Vabljeno predavanje / Invited Lecture
András Palkó
IMAGING DIAGNOSIS OF BENIGN LIVER LESIONS: RADIOLOGICAL- PATHOLOGIC CORRELATION

9:20
Maja Podkrajšek
MAGNETNO RESONANČNA PREISKAVA MEDENICE IN JETER PRI BOLNIKIH Z RAKOM DEBELEGA ČREVESA IN DANKE / MRI OF PELVIS AND LIVER IN PATIENTS WITH COLORECTAL CARCINOMA

9:27
Saša Rainer
CT KOLONOGRAFIJA – PRVE IZKUŠNJE / CT COLONOGRAPHY - OUR INITIAL EXPERIENCE

ABDOMEN II
MODERATORJI: Živa Zupančič, Maja Podkrajšek, Mirjana Virag

9:34
Benca Maja, Jamar Breda, Mrevlje Živa
PRIMERJAVA REZULTATOV KAPSULNE ENDOSKOPIJE IN JEJUNOILEOGRAFIJE - PRELIMINARNA ŠTUDIJA / COMPARISON OF CAPSULE ENDOSCOPY FINDINGS WITH FINDINGS AT JEJUNOILEOGRAPHY - PRELIMINARY STUDY

9:41
Saša Rudolf, Mirjana Virag, Mirjana Brvar
RADIOLOGIJA AKUTNEGA ABDOMNA - PRIKAZ PRIMEROV / IMAGING OF THE ACUTE ABDOMEN - CASE PRESENTATION

9:48
Regvat Jaka, Jamar Breda, Terčelj Marjeta, Vukelič Katarina, Salobir Barbara
GASTROEZOFAGEALNA REFLUKSNA BOLEZEN IN PLJUČNA FUNKCIJA / GASTROESOPHAGEAL REFLUX DISEASE AND PULMONARY FUNCTION

9:55
Uroš Kastelic, Matjaž Baraga, Živa Zupančič, Darja Babnik Peskar
INTESTINOUROGENITALNE FISTULE PRI CROHNOVI BOLEZNI - VLOGA KONTRASTNE RENTGENSKE PREISKAVE / FISTULAE TO THE UROGENITAL SYSTEM IN CROHN DISEASE: THE ROLE OF ROENTGENOGRAPHIC CONTRAST EXAMINATION

10:02
Vabljeno predavanje / Invited Lecture
Veronica Donoghue
PERINATAL TUMOURS: THE CONTRIBUTION OF RADIOLOGY TO MANAGEMENT.

10:32
Odmor za kavo / Coffee break
Pokrovitelj / sponsored by CORDIS

ABDOMEN III
MODERATORJI: Dubravka Vidmar, Mirjana Brvar, Marija Šantl-Letonja

10:45
Vabljeno predavanje / Invited Lecture
Emilio Quaia
MICROBUBBLE CONTRAST AGENTS CLINICAL APPLICATIONS IN THE LIVER

11:05
Dubravka Vidmar, Alenka Višnar Perovič, Milan Gorenc, Bojana Černelč, Primož Gregorič
NAŠE IZKUŠNJE Z ULTRAZVOČNIM KONTRASTNIM SREDSTVOM SONOVUE / THE USE OF CONTRAST-ENHANCED ULTRASOUND (USING SONO-VUE)-OUR EXPERIENCE

11:15
Irena Sedonja (1), Boštjan Šutar (2), Cvetka Potočnik (2), Simona Čopi (3)
TORZIJA ORGANOV – DIAGNOZA Z ULTRAZVOKOM / TORSION OF ORGANS – THE DIAGNOSIS BY ULTRASOUND

11:22
Dubravka Vidmar
VPLIV ULTRAZVOČNE DIAGNOZE AKUTNEGA VNETJA SLEPIČA NA KIRURŠKO ODLOČITEV / INFLUENCE OF ULTRASOUND ON CLINICAL DECISION MAKING IN SUSPECTED ACUTE APPENDICITIS

11:29
Damjana Ključevšek, Martina Slabe , Darja Paro Panjan, Anton Kenig, Marjeta Novosel Sever
POMEN ULTRAZVOČNO VIDNIH ZRAČNIH MEHURČKOV V PORTALNEM VENSKEM SISTEMU PRI NOVOROJENČKIH/SIGNIFICANCE OF ULTRASONOGRAPHICLY DETECTED GAS BUBBLES IN PORTAL VENOUS SYSTEM IN NEWBORNS

11:36
Mojca Tomažič, Damjana Ključevšek, Anton Kenig
VENO-OKLUZIVNA BOLEZEN JETER PO TRANSPLANTACIJI KOSTNEGA MOZGA – PRIKAZ PRIMERA / HEPATIC VENO-OCCLUSIVE DISEASE (VOD) AFTER BONE MARROW TRANSPLANTATION – CASE REPORT

11:43
Marija Šantl-Letonja, Primož Caf, Boštjan Šutar
KLINIČNI PRIMER TROMBOZE VENE OVARIKE IN SPODNJE VOTLE VENE / A CASE REPORT OF OVARIAN VEIN AND CAVAL THROMBOSIS

11:50
Odmor za kavo / Coffee break
Pokrovitelj / sponsored by CORDIS

UROGENITALNI / UROGENITAL
MODERATORJI: Veronica Donoghue, Darja Babnik Peskar, Damjana Ključevšek

12:00
Vabljeno predavanje / Invited Lecture
Veronica Donoghue
URINARY TRACT INFECTION IN INFANTS & CHILDREN - IMAGING STRATEGIES

12:30
Živa Zupančič, Senja Mali Brajovič
POMEN ULTRAZVOČNE PREISKAVE SKROTUMA V PEDIATRIČNI AMBULANTI / SIGNIFICANCE OF SCROTAL ULTRASOUND IN PAEDIATRIC PATIENTS

12:37
Andreja Dvoršak Erker, Stanislava Umek Bradač
ULTRAZVOČNI MIKCIJSKI CISTOURETEROGRAM PRI OTROCIH S SUMOM NA VEZIKOURETERALNI REFLUKS/VOIDING ULTRASONOGRAPHY IN CHILDREN WITH SUSPECTED VESICOURETERAL REFLUX

12:44
Amra Djerzić, Darja Babnik Peskar
IATROGENE POŠKODBE SEČIL PRI GINEKOLOŠKIH OPERACIJAH ZARADI KARCINOMA: POMEN INTRAVENOZNE UROGRAFIJE / IATROGENIC INJURIES OF URINARY TRACT DURING OPERATIONS OF GYNAECOLOGIC CARCINOMA: IMPORTANCE OF INTRAVENOUS UROGRAPHY

12:51
-
12:58
Damjana Ključevšek(!), Tomaž Ključevšek(2), Tanja Kersnik Levart(3), Rajko B Kenda(3)
POMEN DOPPLERJEVE KRIVULJE URETERNIH CURKOV ZA POSREDNO ODKRIVANJE VEZIKOURETERNEGA REFLUKSA PRI OTROCIH/URETERIC JET DOPPLER WAVEFORM: IS IT A RELIABLE PREDICTOR FOR VESICOURETERIC REFLUX IN CHILDREN?

13:00
KOSILO – LUNCH SYMPOSIUM
Pokrovitelj / sponsored by GE HEALTHCARE

Guido Sabatella
The evidence
Pokrovitelj / sponsored by GE HEALTHCARE

13:00
Predstavitev glavnega sponzorja Interexporta-a Sejna soba Cicero
Thomas Jenei, Philips
Predstavitev sistema Speechmagic, sistema za prepoznavo govora

INTERVENTNA RADIOLOGIJA I / INTERVENTIONAL RADIOLOGY I
MODERATORJI: Miloš Šurlan, Jože Matela, Dušan Pavčnik

14:00
Vabljeno predavanje / Invited Lecture
Dušan Pavčnik
H RING DEVICE: NEW BIOPROSTHETIC DEVICE FOR PATENT FORAMEN OVALE CLOSURE IN A SWINE MODEL

14:30
Vabljeno predavanje / Invited Lecture
Josip Maškovič
ENDOVASCULAR REPAIR OF DESCENDENS THORACIC AORTA IN PATIENTS WITH ACUTE AORTAL SYNDROME

15:00
Dimitrij Kuhelj, Peter Popovič, Vladka Salapura, Tomaž Ključevšek, Milenko Stankovič, Matjaž Vrtovec
ENDOVASKULARNO ZDRAVLJENJE RAZTRGANJA ABDOMINALNE AORTE / ENDOVASCULAR MANAGEMENT OF ABDOMINAL AORTIC RUPTURE

15:07
V.Salapura, P.Berden, T.Ključevšek, D.Kuhelj, P.Popovič, M.Stankovič, M.Vrtovec
ENDOVASKULARNO ZDRAVLJENJE KRONIČNE ISHEMIJE SPODNJIH OKONČIN - NAŠE IZKUŠNJE / ENDOVASCULAR TREATMENT OF CHRONIC LOWER LIMB ISCHEMIA-OUR EXPERIENCE

15:14
Marko Jevšek, Aleš Slanič, Silva Breznik, Tomaž Friedrich, Nataša Marčun Varda, Mitja Rupreht, Vojko Flis, Jože Matela
ZDRAVLJENJE ZOŽITVE LEDVIČNE ARTERIJE PRI OTROCIH IN MLADOSTNIKIH / KIDS AND YOUNGSTERS RENAL ARTERY STENOSIS TREATMENT

15:21
Odmor za kavo / Coffee break
Pokrovitelj / sponsored by CORDIS

INTERVENTNA RADIOLOGIJA II / INTERVENTIONAL RADIOLOGY II
MODERATORJI: Otmar Rubin, Peter Popovič, Dušan Tomažič

15:35
Vabljeno predavanje / Invited Lecture
Otmar Rubin
INTERVENTIONAL RADIOLOGIST SURVIVAL MANUAL

15:55
Jože Matela, Marko Jevšek, Silva Breznik, Tomaž Friedrich, Aleš Slanič
PRECIZNA TACE: NOVE MOŽNOSTI V BOJU Z JETRNIM RAKOM / PRECISION TACE: IMPROVED POSSIBILITIES IN FIGHTING LIVER CANCER

16:02
Pavel Berden, Nataša Berden, Boštjan Baebler, Eva Možina, Vladka Salapura
ZDRAVLJENJE ANEVRIZMALNE KOSTNE CISTE S SUPERSELEKTIVNO EMBOLIZACIJO / TREATMENT OF ANEURISMAL BONE CYST WITH SUPERSELECTIVE EMBOLISATION

16:09
Miran Jeromel, Peter Popovič
USPEŠNO PERKUTANO ZDRAVLJENJE POŠKODBE VRANICE Z DISTALNO EMBOLIZACIJO S PARTIKLI – PRIKAZ PRIMERA/ SUCCESSFUL TREATMENT OF SPLENIC HAEMORRHAGE USING PERCUTANEOUS DISTAL EMBOLIZATION WITH PARTICLES – A CASE REPORT

16:16
J. Matela, S. Breznik, M. Rupreht, A. Slanič, M. Jevšek
ZDRAVLJENJE MIOMOV MATERNICE S SELEKTIVNO EMBOLIZACIJO ARTERIJE UTERINE – NAŠI REZULTATI / SELECTIVE UTERINE ARTERY EMBOLIZATION FOR UTERINE MYOMA – OUR RESULTS

16:23
Vabljeno predavanje / Invited Lecture
Alexander von Weymarn
OVARIAN VEIN COILING

16:43
Peter Popovič, Miloš Šurlan
POMEN ZGODNJE DIAGNOSTIKE IN ZDRAVLJENJA AKUTNE MEZENTERIČNE ISHEMIJE / THE ROLE OF EARLY DIAGNOSIS AND TREATMENT OF ACUTE MESENTERIC ISCHEMIA

16:50
Mitja Rupreht, Marko Jevšek, Aleš Slanič, Silva Breznik, Tomaž Friedrich, Robert Ekart, Mojca Čižek Sajko,Jože Matela
ENDOVASKULARNO ZDRAVLJENJE DIALIZNIH FISTUL – 3 LETNE IZKUŠNJE V UKC MARIBOR / ENDOVASCULAR TREATMENT OF HEMODIALYSIS FISTULAS – A 3 YEAR EXPERIENCE AT THE UNIVERSITY CLINICAL CENTER MARIBOR

16:57
Saša Marušič, Ivan Leban, Marko Mučič, Darko Blažič
ANEVRIZME POPLITEALNE ARTERIJE, MOŽNOSTI ENDOVASKULARNEGA ZDRAVLJENJA / POPLITEAL ARTERY ANEURISMS, CHANCES FOR ENDOVASCULAR TREATMENT

17:04
Vabljeno predavanje / Invited Lecture
Ali Amin
STRATEGIES FOR CROSSING CHRONIC TOTAL OCCLUSION

17:35
Odmor za kavo / Coffee break
Pokrovitelj / sponsored by CORDIS

INTERVENTNA RADIOLOGIJA III / INTERVENTIONAL RADIOLOGY III
MODERATORJI: Otmar Rubin, Dimitrij Kuhelj, Mitja Rupreht

17:50
Vabljeno predavanje / Invited Lecture
Boris Brkljačič
RFA OF LIVER, BREAST AND VEINS

18:10
Igor Požek, Mojca Juvan, Rok Cesar:
RADIOFREKVENTNA ABLACIJA PLJUČNIH TUMORJEV – NAŠE IZKUŠNJE / RADIOFREQUENCY ABLATION OF LUNG TUMORS – OUR EXPERIENCES

18:17
Matjaž Baraga, Ksenija Kocijančič
BILOBEKTOMIJA PRI BOLNIKU Z BRONHOPLEVRALNO FISTULO PO RADIOFREKVENČNI ABLACIJI PRIMARNEGA PLJUČNEGA MALIGNOMA. PRIKAZ PRIMERA / BILOBECTOMY IN A PATIENT WITH A BRONCHOPLEURAL FISTULA SECONDARY TO RADIOFREQUENCY ABLATION OF A PRIMARY LUNG MALIGNANCY. A CASE REPORT.

18:24
Domagoj Šalinović, Jamal Naji, Dušan Tomažič
KATETRSKA BALONSKA DILATACIJA POŽIRALNIKA PRI BENIGNIH STENOZAH / BALLOON DILATATION OF THE ESOPHAGEAL BENIGN STENOSIS

18:31
Peter Popovič, Dimitrij Kuhelj, Silva Breznik
RADIOFREKVENČNA ABLACIJA LEDVIČNIH TUMORJEV / RADIOFREQUENCY ABLATION OF RENAL MASSES

18:38
-
18:45
Peter Popovič, Katja Limpel Novak, Miran Jeromel
ACUTE MASSIVE PULMONARY THROMBEMBOLISM: TREATMENT WITH THE ASPIREX THROMBECTOMY DEVICES (CASE REPORT)


19:30
VEČERJA / DINNER
Pokrovitelj / sponsored by INTEREXPORT


Sobota, 11. oktober 2008 - Saturday, October 11, 2008

MEŠANE TEME
MODERATORJI: Živa Zupančič, Dimitrij Kuhlj, Irena Sedonja

8:30
Vabljeno predavanje / Invited Lecture
Joachim Kettenbach
ROBOTER-AIDED INTERVENTIONS

9:00
Vabljeno predavanje / Invited Lecture
Iain Watt
TALES FROM THE SKELETON – RADIOLOGICAL ARCHEOLOGY

9:30
Živa Zupančič
TVEGANJE ZA POKLICNE OKVARE PRI PREGLEDOVANJU Z ULTRAZVOKOM / SONOGRAPHY AS AN OCCUPATIONAL HEALTH HAZARD

9:37
Primož Kovacic, Brane Breznikar, Gregor Kunst, Enriko Plevnik
DIAGNOSTIC IMAGING IN MORBIDE OBESITY PATIENT TREATMENT

9:44
Irena Sedonja
PASTI V SLIKOVNI DIAGNOSTIKI PRI MOTNJI STRJEVANJA KRVI – PRIKAZ PRIMERA / DIAGNOSTIC DIFFICULTIES IN A PATIENT WITH A BLOOD COAGULATION DISORDER – A CASE REPORT

9:51
Milenko Stankovič
SINDROM SREDNJEGA UPOGNJENEGA LIGAMENTA / MEDIANE ARCUATE LIGAMENT SYNDROM

9:59
Branko Cvetičanin
TELERADIOLOŠKE POVEZAVE SLOVENSKIH BOLNIŠNIC / SLOVENIAN TELERADIOLOGICAL NETWORK

10:20
Odmor za kavo / Coffee break
Sponzor / Sponsored by ORIANA d.o.o.

NEVRO I
MODERATORJI: Nuška Pečarič, Jernej Knific, Miha Škrbec

10:35
Vabljeno predavanje / Invited Lecture
Gorazd Bernard Stokin
DEMENCE / DEMENTIAS

10:55
Nuška Pečarič Meglič, Jernej Knific
NEVRORADIOLOŠKA SLIKOVNA DIAGNOSTIKA PRI DEMENCAH / NEUROIMAGING IN DEMENTIAS

11:02
Jernej Knific, Andrej Sirnik, Blaž Koritnik
FUNKCIJSKO MAGNETNORESONANČNO SLIKANJE – UPORABA V KLINIČNI PRAKSI / FUNCTIONAL MAGNETIC RESONANCE - CLINICAL APPLICATIONS

11:09
Vrabec M., Pečarič Meglič N., Šurlan Popovič K.
DIFUZIJSKO SLIKANJE MOŽGANOV / DIFFUSION IMAGINGN OF THE BRAIN

11:16
Andrej Vogrin, Nuška Pečarič Meglič, Katarina Šurlan Popovič, Jernej Knific, Aleš Koren, Miha Škrbec
HIPERINTENZIVNE LEZIJE BELE MOŽGANOVINE - MULTIPLASKLEROZA? / WHITE MATTER LESIONS-MS?

11:23
Dimitrij Lovrič, Aleš Koren
PRIKAZ MOŽGANSKIH ŽIVCEV / IMAGING THE CRANIAL NERVES

11:30
Nuška Pečarič Meglič, Darja Paro-Panjan, Matej Vrabec
VLOGA MAGNETNE RESONANCE PRI MOŽGANSKI OKVARI NOVOROJENČKA / MAGNETIC RESONANCE IMAGING OF THE NEONATAL BRAIN INJURY

11:37
Odmor za kavo / Coffee break
Sponzor / Sponsored by ORIANA d.o.o.

GLAVA IN VRAT / HEAD AND NECK
MODERATORJI: Vida Sajko, Katarina Šurlan Popovič, Aleš Koren

12:00
Katarina Šurlan Popovič, Aleš Koren, Jernej Knific, Nuška Pečarič Meglič, Igor Kocjančič, Zoran Miloševič, Miha Škrbec
VLOGA MAGNETNE RESONANCE V OCENI FUNKCIONALNE MOTNJE TEMPOROMANDIBULARNEGA SKLEPA / ROLE OF MAGNETIC RESONANCE IMAGING IN THE DIAGNOSIS OF INTERNAL DERANGEMENT OF THE TEMPOROMANDIBULAR JOINT.

12:07
Katarina Šurlan Popovič, Sotirios Bisdas, Vojko Didanovič
FUNKCIONALNA CT PREISKAVA PLANOCELULARNEGA KARCINOMA GLAVE IN VRATU:PONOVLJIVOST MERITEV PERFUZIJSKIH PARAMETROV TUMORJA IN MIŠICE IN UJEMANJE MERITEV DVEH OCENJEVALCEV / FUNCTIONAL CT OF SQUAMOUS CELL CARCINOMA IN THE HEAD AND NECK: REPEATABILITY OF TUMOR AND MUSCLE QUANTITATIVE MEASUREMENTS, INTER- AND INTRA-OBSERVER AGREEMENT

12:14
Gašper Gregorič, Katarina Šurlan Popovič, Nuška Pečarič Meglič, Andrej Sirnik
UPORABNOST DIFUZIJSKEGA MAGNETNORESONANČNEGA SLIKANJA IN NAVIDEZNEGA DIFUZIJSKEGA KOEFICIENTA V OCENI TUMORJEV GLAVE IN VRATU /USEFULNESS OF DIFFUSION-WEIGHTED IMAGING AND THE APPARENT DIFFUSION COEFFICIENT IN THE ASSESSMENT OF HEAD AND NECK TUMORS.

12:28
Dimitrij Lovrič, Katarina Šurlan Popovič, Aleš Koren, Miha Kočar
OSTEONEKROZA ČELJUSTI POVZROČENA Z BISFOSFONATNIM ZDRAVLJENJEM- CT IN MRI ZNAKI PRI 10 BOLNIKIH / BIPHOSPHONATE-INDUCED OSTEONECROSIS OF THE JAWS: CT AND MRI SPECTRUM OF FINDINGS IN 10 PATIENTS

12:35
Aleš Koren, Leja D. Grošelj, Igor Fajdiga
POMEN RAČUNALNIŠKE TOMOGRAFIJE IN VREDNOSTI STOPNJE ZOŽITVE ŽRELA PRI ODKRIVANJU BOLNIKOV S SINDROMOM OBSTRUKTIVNIH ZASTOJEV DIHANJA V SPANJU / ROLE OF COMUPTER TOMOGRAPHY AND PHARYNGELA NARROWING RATIO VALUE IN OBSTRUCTIVE SLEEP APNEA SYNDROME PATIENTS IDENTIFICATION

12:42
-
12:49
Jernej Knific
Spinalna duralna arterijsko venska fistula – pravočasno rešljiv diagnostični problem?
Spinal Dural Arteriovenous Fistula - A Riddle Solved on Time?

13:00
KOSILO / LUNCH SYMPOSIUM
Sponzor / Sponsored by - BAYER HEALTHCARE

NEVRO II
MODERATORJI: Zoran Miloševič, Tomaž Šeruga, Igor Kocijančič

14:00
Viktor Švigelj
KLINIČNA SLIKA AKUTNE MOŽGANSKE KAPI / CLINICAL PICTURE OF THE ACUTE STROKE

14:20
Miran Jeromel, Igor Kocijančič, Zoran Miloševič
SLIKOVNA DIAGNOSTIKA AKUTNE MOŽGANSKE ISHEMIJE / IMAGING OF ACUTE BRAIN ISCHAEMIA

14:27
Sabina Vadnjal Đonlagić, Aleš Blinc, Jože Matela, Vojko Flis
ULTRAZVOČNA OCENA KALCINIRANIH LEH V KAROTIDNIH ARTERIJAH / MULTI-ANGLE CAROTID ULTRASOUND OF CALCIFIED ATHEROSCLEROTIC PLAQUES

14:34
Darko Kulaš, Mitja Rupreht, Aleš Slanič, Tomaž Friedrich, Silva Breznik, Marko Jevšek, Jože Matela
ENDOVASKULARNO ZDRAVLJENJE KAROTICDNE BOLEZNI: NAŠE IZKUŠNJE / CAROTID ARTERY STENTING: OUR EXPERIENCE

14:41
Zoran Miloševič
VPLIV KAROTIDNE ANGIOPLASTIKE NA GLOBALNO IN REGIONALNO PERFUZIJO MOŽGANOV / EFFECT OF CAROTID ARTERY STENTING ON GLOBAL AND REGIONAL CEREBRAL PERFUSION

14:48
-
14:55
Tomaž Šeruga
ENDOVASKULARNO ZDRAVLJENJE LEZIJ V KAVERNOZNEM SINUSU / ENDOVASCULAR TERATMENT OF CAVERNOUS SINUS LESIONS

15:15
ZAKLJUČEK KONGRESA