Združenje Radiologov Slovenije
Slovenian Association of Radiology

Šola abdominalne radiologije - urgentna stanja v abdominalni radiologiji 2019Spoštovani kolegi,
 
V prilogi pošiljamo preliminarni program srečanja:

»Šola abdominalne radiologije - urgentna stanja v abdominalni radiologiji«,

ki bo potekala 8.3.2019 v Radisson Blue Plaza hotelu.

Srečanje je namenjeno specializantom in specialistom radiologije in drugih vej medicine, študentom MF, medicinskim sestram in radiološkim inženirjem.

Srečanje bo ovrednoteno s kreditnimi točkami ZZS.

Udeleženci prejmejo potrdila o udeležbi in zbornik predavanj.

Kotizacija je 40 eur. Podatki za plačilo kotizacije:Abanka Vipa d.d.SWIFT-BIC: ABANSI2X, IBAN: SI56 051008013246603   , Inštitut Era, Črtomirova 19, 1000 Ljubljana. 

Prosimo vas, da vašo udeležbo na srečanju potrdite najpozneje do:

20.2.2019 na naslov nusa.tomsic@siol.net 

PROGRAM