Združenje Radiologov Slovenije
Slovenian Association of Radiology

ČlanstvoRedni člani Združenja so praviloma člani SZD, ki so specialisti radiologi in specializanti radiologije in se povezujejo v to strokovno in neodvisno Združenje. Pridruženi člani pa so lahko fiziki, računalničarji informatiki ali drugi strokovnjaki s področij, ki so neposredno povezana z radiologijo. Pridruženi člani imajo praviloma enake pravice kot redni člani.
Članstvo v Združenje je prostovoljno. Kdor želi postati član Združenja podpiše pristopno izjavo.

Združenje ima tudi svojo člansko izkaznico.
20 evrov za radiologe
Informacije
Zveza društev SZD
Dalmatinova ulica 10
1000 Ljubljana
Slovenija